Podmínky používání služeb internetového serveru www.mojetehotenstvi.cz

Tyto smluvní podmínky upravují vztah mezi uživatelem a provozovatelem těchto webových stránek (http://www.mojetehotenstvi.cz). Přístupem, používáním nebo přihlášením k této webové stránce uzavíráte právně závaznou dohodu založenou na těchto podmínkách.

Úvod

Vítejte na webových stránkách www.mojetehotenstvi.cz. Tato webová stránka, její obsah, produkty a služby, které jsou na ní k dispozici je poskytována prostřednictvím provozovatele: Risewell, se sídlem Praha, Ocelkova 643, 198 00 (dále jen provozovatel).

Změny podmínek

Provozovatel může provádět změny smluvních podmínek kdykoliv podle svého vlastního uvážení, a to aktualizací těchto podmínek na těchto webových stránkách. Vaše užívání webových stránek po vydání nové verze smluvních podmínek představuje váš souhlas s takovými změnami.

Informace o kontaktu
 

Máte-li jakékoli dotazy v souvislosti s touto dohodou nebo s těmito webovými stránkami, můžete se obrátit na provozovatele.

Obsah stránek a jeho užití

Obsah webu - tedy příspěvky, komentáře, zprávy, rady, doporučení, texty, fotografie, videa, je tvořen registrovanými uživateli webu. Provozovatel není zodpovědný za přesnost, správnost nebo spolehlivost veškerého takového obsahu na těchto webových stránkách.
Provozovatel nemá žádnou povinnost upravovat nebo odstraňovat jakýkoliv obsah, poskytnutý uživateli, prostřednictvím této webové stránky.
Bez ohledu na výše uvedené, má provozovatel právo (ale ne povinnost), na základě vlastního uvážení a z jakéhokoli důvodu, upravovat, odmítnout, odstranit nebo přesunout jakýkoliv takový obsah.

Tato internetová stránka poskytuje informace obecné povahy a je určena pouze pro vzdělávací účely. Není určena jako poradenství v oblasti zdravotnictví nebo lékařského vyšetření nebo léčby. Není také určena jako náhrada za odborné a profesionální poradenství od kvalifikovaného lékaře. Pokud máte jakékoliv obavy o své zdraví nebo zdraví vašeho dítěte, měli byste se vždy poradit s lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem.

Kromě případů výslovně uvedených v těchto smluvních podmínkách uživatel nesmí bez písemného souhlasu provozovatele shromažďovat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, produkty nebo služby získané z těchto webových stránek ani z nich vytvářet odvozená díla.

Uživatelem vložený obsah

Uživatel je zodpovědná/ý za veškerý obsah, který odešle, zveřejní nebo jinak zpřístupní prostřednictvím této webové stránky. Tím, prohlašuje a zaručuje provozovateli, že takový obsah není důvěrný, a že má všechny potřebné oprávnění ke zveřejnění a zpřístupnění takového obsahu. Tím dále uděluje provozovateli souhlas, aby takový obsah dle své vůle použil na svých účtech na sociálních sítích Facebook.com, Twitter.com, Google.com, Pinterest.com a svých dalších webových stránkách za účelem zvýšení návštěvnosti a propagace této webové stránky.
Provozovatel neposkytuje žádné nároky na vlastnictví obsahu, který uživatel odešle, zveřejní nebo jinak zpřístupní prostřednictvím těchto webových stránek.

 

Uživatelský účet

Uživatel je zodpovědný za zachování utajení jakýchkoli hesel spojených s jeho účtem na těchto stránkách. Svůj účet a veškerý jeho obsah, tedy blogy, články, fotografie a videa, může uživatel kdykoli sám smazat nebo o smazání může požádat na eamilové adrese provozovatele. Smazáním dojde k nenávratnému vymazání všech údajů o uživateli.

 

Další ujednání

Uživatelské jméno registrovaného uživatele nesmí obsahovat názvy firem, služeb, značek apod. návodných termínů směřujících k jejich propagaci, nesmí být zavádějící nebo urážlivé.

Uživatel výslovně souhlasí, že na internetových stránkách www.mojetehotenstvi.cz nebude postupovat v rozporu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb. a zejména pak:

·         nebude používat urážlivých, sprostých, ponižujících, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů

·         nebude vkládat do stránek reklamní a jiné propagační texty, nabídky na práci a přivýdělek, linky, adresy nebo obrázky

·         nebude prostřednictvím osobní pošty rozesílat reklamní emaily – spam

·         nebude vkládat obsah s internetovými odkazy propagující jiné servery nebo služby jiných serverů, ale stejného nebo podobného charakteru a obsahu jako je server www.mojetehotenstvi.cz a další servery Provozovatel

·         nebude vkládat odkazy na profily nebo skupiny sítě Facebook.com a to ani do osobní pošty

·         nebude vkládat odkazy na hlasování na jiných serverech

·         nebude vkládat do stránek obrázky urážlivého, reklamního, neetického nebo pornografického charakteru

·         nebude vkládat obsah s nabídkami prodeje bazarového zboží ani odkazy na takový prodej na bazarových serverech

Porušení těchto pravidel má za následek zablokování nebo smazání účtu uživatele a případně zablokování možnosti nové registrace. Provozovatel není povinen o tomto uživatele informovat. Opakované a záměrné porušování podmínek provozu serveru může poškozovat zájmy a práva provozovatele, případně jeho partnerů a může tak být řešeno právní cestou. Provozovatel má právo obsah serveru mazat nebo blokovat a to bez předchozího upozornění.

Uživatel není oprávněn využívat služeb tohoto webu k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto smluvním podmínkám. Uživatel nesmí služby webu využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných provozovatelem.

Uživatel bere na vědomí, že na stránkách mohou být zobrazeny reklamy různých formátů, spravované provozovatelem nebo třetími stranami. Provozovatel se nijak neztotožňuje s obsahovou stránkou těchto reklam a není ani nijak zodpovědný za případný vztah vzniklý mezi uživatelem a třetími stranami.

Provoz webu

Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů stránek ani za způsob jakým tyto stránky využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití stránek uživateli či třetími osobami.  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Uživatel bere na vědomí, že zejména textový obsah zdravotního charakteru je pouze informační a nemůže nijak nahrazovat doporučení nebo rady lékaře.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat. Provozovatel prohlašuje, že bude využívat svých prostředků, znalostí a dovedností, aby zajistil spolehlivost a bezpečnost serveru. Ale vzhledem k tomu, že je služba bezplatná, nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na úhrady jakékoliv škody spojené s užíváním služby.

Smluvní podmínky od 1.9.2015

Těhotenská kalkulačka

Lunární kalendář pro určení pohlaví dítěte

Uživatelky s nejvíce příspěvky

Vaše fotografie

nevim
Můžu to brát jako pozitivní?
Adopce

Ovulační kalkulačka